WYDANIE BIEŻĄCE

Pracodawca, który planuje czas pracy pracowników zatrudnionych w poszczególnych okresach roku, musi znać nominał dni i godzin pracy, jakie ma do dyspozycji. A zatem obecnie – na początku roku – prezentujemy te wskaźniki – dla 1-, 3- i 4-miesięcznych okresów rozliczeniowych 2020 roku. Dodatkowo przedstawiamy także tabele czasu pracy dla osób zatrudnionych na 1/2, 1/3 i 1/4 etatu. A na końcu dorzucamy jeszcze tabelę dodatku za pracę w porze nocnej w poszczególnych miesiącach 2020 r. Zastosuj gotowe wyliczenia.

czytaj więcej »

Reguły planowania czasu pracy w 2020 roku nie zmieniają się. Do przepracowania będzie 253 dni i 2024 godziny pracy. Jak je rozplanować w poszczególnych okresach rozliczeniowych? O tym zdecydują pracodawcy. Ale najpierw muszą dokonać prawidłowych obliczeń. 

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2020 r. stawka miesięczna minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 2.600 zł brutto przy pełnym etacie. Poza tym do płacy minimalnej nie włączamy już dodatku za staż pracy. Tym samym dodatek ten nie będzie wliczany do wynagrodzenia miesięcznego ustalanego dla potrzeb porównania go z wynagrodzeniem minimalnym.

czytaj więcej »

Mimo podwyżki, jaką we wrześniu 2019 roku otrzymali nauczyciele, blisko 19 tysięcy z nich od 1 stycznia 2020 roku miało zarabiać poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. poniżej 2.600 zł brutto. Aby uniknąć konieczności wyrównywania nauczycielskich pensji przez samorządy, od stycznia 2020 roku dla najsłabiej zarabiających nauczycieli przewidziano podwyżki. Sprawdź, kogo obejmą i jaka będzie ich wysokość.

czytaj więcej »

Odprawy wypłacane przy zwolnieniach grupowych i indywidualnych są znanym skutkiem zmian kadrowych w firmie. Nie każdy pracodawca wie, że konieczność gratyfikacji zwalnianego etatowca pojawia się czasem także wtedy, gdy do zwolnienia dochodzi na skutek nieprzyjęcia zmienionych warunków pracy.

czytaj więcej »

W numerze czerwcowym pisaliśmy już o pracy zmianowej. Jednak na prośbę Czytelników uzupełniamy ten materiał o dodatkowe przykłady grafików (rozkładów) czasu pracy. Jak planować pracę zmianową w systemie podstawowym, a jak w równoważnym? Jak planować 2-, 3-, 4-brygadówkę? Co nam daje praca zmianowa połączona z ruchomym czasem pracy? Sprawdź.

czytaj więcej »

Zdarza się, że pracodawca likwiduje tylko jedno (lub kilka) z wielu identycznych stanowisk. Wówczas wypowiadając umowę zawartą na czas nieokreślony nie wystarczy wskazać samą przyczynę wypowiedzenia (np. likwidacja stanowiska). Trzeba też dodatkowo wskazać także kryteria, którymi pracodawca kierował się przy wyborze osób do zwolnień. Czyli trzeba wskazać, dlaczego spośród kilku pracowników zajmujących to samo stanowisko postanowił zwolnić właśnie tę osobę.

czytaj więcej »

Podniesienie stawki minimalnego wynagrodzenia od 2020 roku oznacza, że więcej osób będzie mogło obniżyć wpłatę podstawową. Jednocześnie na rachunki osób najmniej zarabiających firmy wpłacą wyższe kwoty. W 2020 roku wynagrodzenie minimalne znacznie wzrosło i obecnie jest ustalone na poziomie 2600 zł. Sprawdź, w jaki sposób zmiana płacy minimalnej wpłynęła na sytuacje uczestników PPK.

czytaj więcej »

Jeśli pracownik ma prawo do urlopu wychowawczego, może zażądać obniżenia jego wymiaru etatu. Takie obniżenie – nawet do 7/8 etatu – daje ponadto pracownikowi maksymalnie 12-miesięczną ochronę przed wypowiedzeniem. Nie jest to jednak ochrona bezwzględna. Jakie są jej granice? Na jakich zasadach pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może żądać obniżenia etatu? Kiedy można mu odmówić? Sprawdź.

czytaj więcej »

wiper-pixel