WYDANIE ONLINE

Poprzednim razem opisywaliśmy telepracę oraz korzyści, jakie pracodawca i pracownik mogą dzięki niej osiągnąć, a także to, kiedy wystąpi telepraca (np. czy jest nią tzw. „home office”). W większości przypadków – aby móc stosować telepracę, trzeba ustalić regulamin telepracy. Proponujemy więc gotowy przykładowy wzór takiego regulaminu – wraz z opisem. Proponujemy też wzór umowy z telepracownikiem w sprawie użytkowanego sprzętu. Sprawdź, na co należy zwrócić uwagę i zastosuj gotowe zapisy.

czytaj więcej »

Od 23 października 2019 r. obowiązuje ustawa, która – ze skutkiem od 1 sierpnia br. – zwiększyła wysokość odpisu na ZFŚS. Przepisy nie mówią jednak nic o tym, czy w takim przypadku konieczne jest wyrównanie świadczeń urlopowych nauczycieli (poprzez dopłatę do wypłaconych nauczycielom świadczeń za rok szkolny 2018/2019). Sprawdźmy, jak w takiej sytuacji postąpić.

czytaj więcej »

Zniesienie, począwszy od 1 stycznia 2020 r., górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zakładał poselski projekt ustawy likwidującej tzw. limit 30-krotności. Składka miałaby być odprowadzana od całości przychodu – jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Likwidacja limitu miała dotyczyć również składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2020 r. tzw. trzynaste emerytury oraz renty socjalne będą mogły być finansowane z funduszu solidarnościowego, którego środki – pochodzące m.in. ze składki pracodawców – były dotychczas przeznaczane na udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym. Sprawdźmy szczegóły.

czytaj więcej »

13 listopada 2019 r. modyfikacjom uległo kilka wzorów formularzy związanych z  dokumentowaniem chorób zawodowych. Jednym z nich jest wzór zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej. Zobaczmy, na czym polegają zmiany i co z dokumentacją wydaną według dotychczasowych wzorów.

czytaj więcej »

Które dokumenty osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia musimy przechowywać przez 10 lat, a dla których obowiązuje 50-letni okres archiwizacji i od kiedy liczymy te terminy? Na pytania naszej Redakcji odpowiedziało Ministerstwo Pracy. Sprawdźmy jego stanowisko w tym zakresie.

czytaj więcej »

Resort finansów pracuje nad nowymi wzorami oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych. Nowe formularze uwzględnią zmiany w zakresie podatku PIT, które wprowadzone zostały w 2019 roku. Sprawdźmy szczegóły.

czytaj więcej »

Pracodawca nie musi kierować pracownika na badania wstępne, jeśli ten ostatni dostarczy aktualne orzeczenie z badań profilaktycznych i skierowanie na takie badanie z poprzedniego zakładu. Ale pojawia się pytanie: czy takie dokumenty powinniśmy przechowywać w aktach w oryginale, czy też musimy sporządzić kopie. Resort pracy niedawno rozstrzygnął tą kwestię.

czytaj więcej »

Aby zgłosić pracownika do PPK, podajemy określone dane. Wśród nich ustawa wymienia m.in. numer telefonu i adres poczty elektronicznej. Na jakich zasadach możemy przetwarzać takie prywatne dane pracownika? Czy potrzebujemy dodatkowej zgody? A może w razie czego użyć służbowej poczty e-mail? Czy dokonujemy zgłoszenia bez kompletu danych. Sprawdź.

czytaj więcej »

Choć największe firmy prowadzą już PPK, wciąż wychodzą problemy dotyczące rozliczania wpłat. W jaki sposób ustalać wynagrodzenie pracownika z naliczonymi wpłatami na PPK? Jak ustalać podstawę? Jak rozumieć osiągnięcie 1,2-krotności płacy minimalnej? Kiedy dokonuje się wpłat? Jak należy wykazywać wpłaty na PPK w raporcie ZUS RCA? Oto wyjaśnienia i przykłady.

czytaj więcej »

Po wrześniowych zmianach pracownik ma nie 7 lecz 14 dni na żądanie sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę i na wystąpienie z powództwem do sądu o jego sprostowanie (gdyby pracodawca odmówił). Prostując świadectwo pracy w wyniku wniosku pracownika lub na podstawie wyroku sądu pracy – musimy zniszczyć starą wersję świadectwa i umieścić nową. A co robić w przypadku, gdy błędy wyjdą później? Jak oznaczać sprostowaną wersję świadectwa? I co jeszcze zmieniło się we wrześniu 2019 r.? Sprawdź.

czytaj więcej »

W 2019 roku zmieniły się zasady ewidencjonowania godzin pracy. Jak więc obecnie prawidłowo rejestrować czas pracy radcy prawnego? Przypomnijmy: co najmniej 3/5 wymiaru czasu pracy radca prawny może przepracować poza zakładem. Ma to wiele konsekwencji w praktyce, nie tylko z zakresie ewidencji, ale i np. urlopu wypoczynkowego. Przykładowo: urlopu wypoczynkowego udziela się radcy prawnemu na dni będące dla niego dniami pracy − czyli zarówno na dni pracy w siedzibie pracodawcy, jak i na dni pracy poza nią. Jak to wszystko „działa” w praktyce? Sprawdź.

czytaj więcej »

7 listopada 2019 r. doszło do dużych zmian w zakresie rozpoznawania spraw cywilnych. Nie ominą one też sądów pracy. Pracodawcy powinni być świadomi tych zmian, ponieważ niewiedza o nich może mieć bardzo negatywne skutki procesowe. Sprawdźmy, na jakie zmiany powinien być przygotowany pracodawca.

czytaj więcej »

wiper-pixel