WYDANIE ONLINE

Załóżmy, że raz na jakiś czas pracownik korzysta z możliwości pracy w domu? Czy do takich przypadków należy stosować przepisy o telepracy? W październiku uzyskaliśmy stanowisko ministerstwa pracy w tej sprawie. To także okazja by przyjrzeć się zasadom zatrudniania pracowników na podstawie telepracy. Może ona bowiem przynieść pewne korzyści, choć wiąże się z określonymi wymogami. Sprawdź jakimi i zastosuj gotowe wzory.

czytaj więcej »

Jeśli pracownik zwracał się do nas o duplikat świadectwa pracy, to przez 7 września br. musieliśmy wydać mu odpis świadectwa pracy (i tylko „w uzasadnionych przypadkach”). Obecnie ma prawo zażądać jego odpowiednio oznaczonej kserokopii. Może to oznaczać dla nas nieco mniej pracy (nie trzeba już przepisywać danych). Za to zasadniczo nie możemy odmówić wydania takiej kopii. Co się zmieniło i jakie obecnie mamy obowiązki w zakresie wydawania pracownikom kopii świadectw pracy (i innych dokumentów z akt osobowych)?

czytaj więcej »

Gdy sąd uzna, że pracownik został niesłusznie zwolniony z pracy, może przywrócić tego ostatniego do pracy lub przyznać odszkodowanie. Kiedy pracownik może zostać przywrócony do pracy? Jakie skutki wiążą się z tym dla pracodawcy. Sprawdź.

czytaj więcej »

Tzw. dodatek nocny przysługuje za każdą pojedynczą godzinę pracy w nocy, nawet nadliczbową (nieplanowaną). Wówczas pracownik może otrzymać 2 dodatki: za nadgodziny i nocny. Z kolei oddanie czasu wolnego za nadgodziny w nocy nie zwalnia z obowiązku zapłaty dodatku nocnego. Warto przyjrzeć się zasadom polecania pracy nocnej i przyznawania dodatku nocnego, zwłaszcza teraz, gdy ten ostatni znacznie wzrośnie od nowego roku wraz ze znacznym wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę.

czytaj więcej »

Po tegorocznych zmianach zasad prowadzenia i przechowywania akt osobowych wielu pracodawców wciąż ma wątpliwości, jak długo przechowywać akta danego pracownika. Na przykład w przypadku, gdy przedłużamy z pracownikiem starą umowę, a nie zawieramy nowej. Zwłaszcza jeśli umowa o pracę została aneksowana po wejściu w życie nowych przepisów w sprawie dokumentacji pracowniczej. Sprawdź, jakie stanowisko zajął w tej kwestii resort pracy.

czytaj więcej »

Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej, które weszło w życie na początku 2019 roku, dało nam czas do końca tego roku na dostosowanie warunków, w jakich przechowujemy taką dokumentację, do nowych zasad wskazanych w § 8 tego rozporządzenia. Co to oznacza? Sprawdź wyjaśnienia resortu pracy.

czytaj więcej »

Przed pracownikami stoi ważna decyzja, czy gromadzić oszczędności na emeryturę w ramach państwowego programu oszczędnościowego. Jednak wielu z nich nie wie, na czym polegają Pracownicze Plany Kapitałowe. Nasz ekspert zebrał 10 odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. Pomogą one również pracodawcom w udzielaniu odpowiedzi na pytania o PPK, które zadają im zatrudnieni.

czytaj więcej »

Choć projekt budżetu na 2020 rok przewiduje zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wiele wskazuje na to, że do zniesienia tego limitu w przyszłym roku nie dojdzie.

czytaj więcej »

Firmy muszą przygotować się na sporo większe koszty niż dotychczas. 21 sierpnia 2019 r. dokonała się mała rewolucja w zasadach uiszczania kosztów sądowych. Chociaż pozornie w zakresie spraw z zakresu prawa pracy skorygowano tylko dwa artykuły, zmiany są zdecydowanie dalej idące. Sprawdźmy szczegóły.

czytaj więcej »

wiper-pixel