WYDANIE ONLINE

Do końca października br. powinniśmy odprowadzić zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS). W jaki sposób wywiązać się z tego obowiązku? Jaką liczbę zatrudnionych przyjąć do liczenia zwiększonego odpisu? Które przeciętne wynagrodzenie przyjąć? Jak dokonać obliczeń? Sprawdź na przykładzie.

czytaj więcej »

Badanie stanu trzeźwości pracownika może przeprowadzić Policja, ale nie pracodawca – takie stanowisko Prezesa UODO sprzed kilku miesięcy potwierdził resort pracy w odpowiedzi na wystąpienie, jakie skierował do niego Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

czytaj więcej »

ZUS poinformował na swoich stronach internetowych, że płatnicy składek, którzy mają swoje konto na PUE ZUS, mogą samodzielnie utworzyć elektroniczny dokument z danymi z ZUS i przekazać takie potwierdzenie instytucji, która tego oczekuje, czyli np. bankowi. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Pod koniec października 2019 roku zacznie obowiązywać zmiana przepisów, która w znaczący sposób wpłynie na uprawnienia związkowe funkcjonariuszy służb mundurowych. Co nowego zmiany te przyniosą w zakresie uprawnień związków zawodowych służb mundurowych?

czytaj więcej »

Od września tego roku jedną z nowości w zatrudnianiu nauczycieli jest limit czasu trwania zawieranych umów terminowych. Ustawodawca nie przewidział jednak limitu liczby tych umów. Sprawdźmy, jakie jeszcze inne, ważne z punktu widzenia pracodawców, zmiany dotyczące nauczycieli weszły w życie od września br.

czytaj więcej »

Dodatek wyrównawczy rekompensuje kilku grupom pracowników utratę pensji. Sprawdźmy, jakich dokładnie sytuacji to dotyczy, kiedy musimy go wypłacić danemu pracownikowi oraz o czym powinniśmy pamiętać przy wyliczaniu wysokości tego dodatku. Oto odpowiedzi eksperta na 13 pytań z praktyki.

czytaj więcej »

Pisaliśmy już o obniżeniu podstawowej stawki PIT z 18 do 17% a także o wprowadzeniu  nowej stawki podatkowej  w wysokości 17,75%, modyfikującej skalę podatkową oraz kwotę zmniejszającą podatek. Wspominaliśmy też o znacznej podwyżce kosztów uzyskania przychodu stosowanych przy naliczaniu zaliczek podatkowych. Teraz najwyższy czas, by bardziej szczegółowo przyjrzeć się przykładom konkretnych rozliczeń. Sprawdź, czy nie popełniasz błędów.

czytaj więcej »

W ustawie o PPK zostało przewidzianych wiele sankcji, w szczególności dla pracodawców, którzy nie będą przestrzegali terminów i obowiązków wnikających z tworzenia i prowadzenia PPK. Odpowiedzialność mogą ponieść nie tylko pracodawcy, ale także osoby działające w ich imieniu. Sprawdź, co grozi za uchybienia w zakresie PPK.

czytaj więcej »

Od września 2019 r. pracownikowi łatwiej pozwać pracodawcę o odszkodowanie z tytułu mobbingu. Nie musi już bowiem najpierw rozwiązać stosunku pracy. Tymczasem pracodawca ma obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. Odpowiada on nie tylko za czynne znęcanie się nad pracownikami, ale także za niewywiązanie się z obowiązku przeciwdziałania występowaniu zachowań mobbingowych innych osób. Jednak nie każda przykrość, jaka spotka pracownika, oznacza mobbing. Kiedy on wystąpi, za co odpowiada pracodawca i jakie roszczenia ma ofiara mobbingu? I co się zmieniło we wrześniu 2019 r.? Sprawdź.

czytaj więcej »

Pracownicy korzystają czasami z tzw. wyjść prywatnych (wolnego na załatwienie spraw osobistych). Pracownik może odpracować takie wyjście także w innym dniu. Nie spowoduje to powstania nadgodzin, jeśli złożył pisemny wniosek o tego rodzaju wyjście. Kiedyś zakładano że taki wniosek może być zastąpiony także wpisem w księdze wyjść, proponującym termin odpracowania oraz potwierdzonym podpisem pracownika. Jednak po zmianach z 2019 r. lepiej zbierać indywidualne wnioski, albo ewentualnie założyć indywidualne książki wyjść dla danego pracownika.

czytaj więcej »

wiper-pixel