WYDANIE ONLINE

We wrześniu wchodzą w życie zmiany w zakresie pouczenia zamieszczanego w świadectwie pracy. Pracownik będzie miał więcej niż dotąd czasu na odwołanie się od treści świadectwa. Przy okazji tych i czerwcowych zmian we wzorze świadectwa pracy przedstawiamy wzory zapisów w różnych częściach świadectwa pracy. W zeszłym wydaniu omawialiśmy wpisy w pierwszej części świadectwa, obecnie – w drugiej. Zastosuj gotowy wzór i uniknij błędów.

czytaj więcej »

Od 7 września pracodawców obowiązuje nowy, pomocniczy wzór świadectwa, opublikowany w zmienionym rozporządzeniu w sprawie świadectwa pracy. Sprawdź, jakie pojawiły się w nim zmiany i pobierz aktualny wzór dokumentu z naszej strony internetowej.

czytaj więcej »

Nowelizacja Kodeksu pracy, która obowiązuje od 7 września 2019 r.,  wprowadza  m.in. odszkodowanie dla pracownika z tytułu „samego” mobbingu (bez konieczności rozwiązywania z tego powodu umowy o pracę) oraz całkowicie otwiera katalog przesłanek dyskryminacyjnych, usuwając tym samym dotychczasowe wątpliwości interpretacyjne. Sprawdźmy szczegóły.

czytaj więcej »

W związku z tym, że odpis na ZFŚS – za okres od 1 sierpnia 2019 r. – ma zostać odmrożony, zmienią się podstawy naliczenia odpisu na ZFŚS za 2019 rok. Pracodawcy w terminie do 31 października 2019 r. zobowiązani będą wpłacić na rachunek ZFŚS dodatkowe środki wynikające ze zwiększonej wysokości odpisu.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2.600 zł brutto (jest to 350 zł więcej niż wynosi minimalna pensja w bieżącym roku, co oznacza wzrost o 15,6 proc.), a minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenia – 17 zł brutto.

czytaj więcej »

Niższy podatek i wyższe koszty uzyskania przychodu należy stosować od przychodów uzyskiwanych począwszy od 1 października 2019 r. Znajdą one więc zastosowanie m.in. w przypadku wynagrodzeń wrześniowych płatnych w październiku. Sprawdźmy szczegóły.

czytaj więcej »

 Mimo pouczeń sądu pracodawca może spóźnić się ze złożeniem pism procesowych. Negatywne konsekwencje czasami daje się odwrócić poprzez złożenie wniosku o przywrócenie terminu. Jego powodzenie uzależnione jest od tego, czy pracodawca nie dopełnił czynności procesowej bez swojej winy. 

czytaj więcej »

wiper-pixel